SLU-nyhet

Inslag om klonarkivet vid länsresidenset i Umeå på P4 Västerbotten

Publicerad: 03 juni 2022
En rabatt med klonarkivsperenner, anlagd vid länsresidensets fasad.

För att uppmärksamma Pollineringsveckan besökte P4 Västerbotten Länsresidenset i Umeå och talade med Statens fastighetsverks kulturarvsspecialist Anders Glassel. Det blev ett samtal om arbetet med att öka den biologiska mångfalden i parken, där anläggandet av det lokala klonarkivet i länsresidensets park ingår som en del.

I anslutning till länsresidenset i centrala Umeå finns en park med lång historia. Den anlades i romantisk stil mellan åren 1894-1895, men gjordes sedan om under landshövding Gustav Rosén på 1930-talet. Han förenklade bland annat gångvägssystemet och planterade en mängd olika träd som ask, skogsalm, ornäsbjörk, pelarasp, äppelträd och rhododendron. Rosén propagerade för trädgårdsodling i länet och missionerade bland annat för grönsaksodling, plantering av fruktträd och värdet av odling till husbehov. Parken blev en förebild för odling och trädgårdsanläggning i hela länet. Under 1960- och 70-talet försvann många av de växter som Rosén planterat, men under senare år har Statens fastighetsverk och kulturarvsspecialist Anders Glassel arbetet med att försöka återskapa parken så som den såg ut under sina glans dagar. 

Sedan 2017 finns också ett av Nationella genbankens lokala klonarkiv i residensets park. Här odlas och bevaras äldre fruktsorter, köks- och prydnadsväxter, insamlade i Västerbotten, Norrbotten, Ångermanland och Medelpad. Humle, buskrosor, äppleträd och perenner som pioner och riddarsporrar står planterade runt om i parken. Länsresidenset utgör Sveriges allra nordligaste lokala klonarkiv för frukt. 

För att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag och Pollineringsveckan besökte P4 Västerbotten Anders Glassel i länsresidensets park. I inslaget berättar Anders Glassel både om arbetet för att öka antalet vilda pollinerare i trädgården och om arbetet med det lokala klonarkivet. Inslaget sändes i Förmiddag i P4 Västerbotten den 17 maj. 

Lyssna på inslaget här (länk till P4 Västerbotten)!

Umeå länsresidens, sett från parken. Framför residenset syns blomsterrabatter och en bred grusgång. Fotot är taget under våren när narcisserna blommar och innan träden fått blad.
Foto: Anders Glassel, Statens fastighetsverk.
Umeå länsresidens, sett från parken. Mellan stora träd leder en grusgång fram till residenset.
Foto: Anders Glassel, Statens fastighetsverk.
Parken vid länsresidenset, sedd från residensbyggnaden. I förgrunden ses flera nyplanterade träd och buskar.
Foto: Anders Glassel, Statens fastighetsverk.

Kontaktinformation