SLU-nyhet

Kungligt stipendium för forskning om algblomning i Bottenhavet

Publicerad: 01 juni 2022
Malin Olofsson får stipendium från HMK. Foto.

Malin Olofsson har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Hon får stipendiet för att forska vidare på algblomning i Bottenhavet.

Malin Olofsson, institutionen för vatten och miljö, SLU, tilldelas 2022 ett stipendium på 100 000 kronor för ”Algblomning i Bottenhavet – påverkan på kväveomsättning”.

Malin får stipendiet för att på ett innovativt vis använda sig av metoder för att mäta upptag av olika kväveföreningar på individuell cellnivå hos cyanobakterier för att ta reda på hur de påverkar sin omgivning. Hon kommer nu att studera den kvävefixerande förmågan hos olika cyanobakterier i Bottenhavet, en miljö som är väldigt lite undersökt i det avseendet. Resultaten kommer kunna avslöja andelen kvävetillförsel som sker via kvävefixering i Bottenhavet vilket i sin tur kan användas till att förstå hur vattenkvalitet kan komma att påverkas under de pågående klimatförändringarna. Detta är viktig kunskap för beslutsfattare i regionen.

Under en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet fick Malin och 12 andra forskare motta diplom ur Konungens hand. Under ceremonin höll även årets gästprofessor André de Roos en föreläsning. Gästprofessuren är också en del av fondens arbete och bidrar varje år till en internationell gästprofessur för miljövetenskaplig forskning vid ett svenskt lärosäte.

För att bli tilldelad ett stipendium ur stiftelsen behöver man bli nominerad, stipendium går inte att söka. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Tidigare stipendiater på institutionen

Anna-Karin Dahlberg (2021)

Karin Eklöf (2019)

Foon Yin Lai (2019)