SLU-nyhet

Så mådde Mälaren 2021

Publicerad: 10 juni 2022
Stina står på scen framför en presentation. Foto.

Mälaren är en sjö som är viktig för många människor. Institutionen för vatten och miljö summerar årligen det viktigaste från miljöövervakning och forskning i och runt Mälaren. Överlag visar statusrapporten från 2021 att stationer med måttlig status dominerar.

Stina Drakare och Faruk Djodjic har precis presenterat de viktigaste punkterna i årets rapport Fokus på Mälaren, på årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund.

Vad är den viktigaste i årets rapport?

- Rapporten innehåller information om resultat från miljöövervakningen, säger Stina. Den visar bland annat att stationer med måttlig status dominerar. Bara två av 33 stationer hade god status. Vi kan därför se att åtgärdsarbetet är fortsatt viktigt. Detta är något som MVVF arbetar aktivt för.

Hur fortsätter samarbetet?

-  Vi fortsätter miljöövervakningen och att ha regelbundna Mälarinarier och det årliga Mälarseminariet, berättar Stina. I år är det den 10 november. Kunskapsutbytet är viktigt mellan förbundets medlemmar. För oss på SLU är det viktigt att få reda på vilka kunskapsbehov som finns. Jag tycker det är extra roligt med samarbetet eftersom förbundets medlemmar är så intresserade och nyfikna på hur Mälaren mår och vilka åtgärder som passar.