SLU-nyhet

SLU talar om naturbaserat tänkande inom design och förvaltning i Buenos Aires

Publicerad: 20 juni 2022

Rubriken för föreläsningen var Nature-based Thinking – to be inspired by nature när Thomas B. Randrup, landskapsarkitekt, professor i Urban Open Space Management bjöds in att tala vid fakulteten för arkitektur, design och urbanism (FADU), vid universitetet i Buenos Aires.

Thomas presenterade tankesättet Nature-based Thinking, där utvecklingen av landskap inspireras av naturen. Tankesättet (eller konceptet) inkluderar inte bara själva landskapet, utan också de formella eller informella organisationer som äger, utvecklar och förvaltar det, och de lokala samhällena som är relaterade till landskapet.

Läs mer i engelsk nyhet


Kontaktinformation

Thomas Randrup, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Telefon: 040-41 54 12
E-post: thomas.randrup@slu.se