SLU-nyhet

SLU:s forskning lyfts fram på H22

Publicerad: 07 juni 2022

Stadsexpot H22 öppnade den 30 maj med kunglig glans i Slottshagen i centrala Helsingborg. Där finns utställningen LEK! som presenterar forskning och kunskap om barns lek och rörelse i staden.

Utställningen LEK! är ett samarbete mellan SLU Tankesmedjan Movium, Form/Design Center och Helsingborgs stad. Här lyfts den viktiga SLU-forskningen om barns relation till utemiljön fram och ett gediget historiskt researcharbete visar i text och bild hur utvecklingen över tid har präglat och format samhällets syn på och utformning av barns lekmiljöer och tillgång till sin stad. Ett speciellt fokus riktas mot det som skett i just Helsingborg.

Barnkonventionen, statliga styrdokument och forskning lyfts fram på utställningsskärmar med målet att nå den breda allmänheten. Besökaren kan få ytterligare fördjupning i bakgrundsmaterial och forskningsrapporter genom QR-koder.