SLU-nyhet

När forskningen får ett kvitto

Publicerad: 01 juli 2022
Porträttbild av Lutz, Karin och Anders. Collage.

Det är viktigt att nå ut med forskningsresultat för att de ska komma till nytta i samhället. Hög citering av forskningsartiklar är ett mått på stor uppmärksamhet och att innehållet kan vara till stor nytta. Därför är det extra glädjande om artiklarna till och med hamnar på topplistor över de mest citerade artiklarna.

Karin Wiberg, forskare på institutionen för vatten och miljö, berättar den glädjande nyheten att hennes forskarteam är med som författare på flera artiklar i en nyligen publicerad topplista.

- Bara att bli publicerad i den här tidskriften är stort och att sedan komma med på en topplista – det är ännu större. Det är som ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Tidskriften som Karin pratar om är Environmental Science & Technology (ES&T). Den riktar in sig på artiklar ämnade för en tvärvetenskaplig publik bestående av forskare, beslutsfattare och miljöintresserade. Tidskiften har hög impaktfaktor och är därför attraktiv att publicera i.

Topplistan som nu är presenterad täcker de mest citerade artiklarna i ES&T under åren 2018 till 2020. Det är totalt 58 artiklar på listan och Karin med kollegor har lyckats få med tre av sina artiklar. Samtliga arbeten finns med under rubriken ”Giftiga miljöföroreningar och exponering, öde och riskbedömning”.

Vad är den gemensamma nämnaren för artiklarna?

- Samtliga artiklar är ett resultat av forskningsprojekt som vi utfört i samverkan med olika myndigheter: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, säger Karin. Alla handlar på olika sätt om hur människor och miljö exponeras för främmande ämnen. Det är mycket glädjande att resultaten blir använda och uppmärksammade. Det är ju en av de främsta anledningarna till att vi forskar.

Är det viktigt att forskningen är samarbeten?

- Två av artiklarna har kommit till genom stora forskningsprojekt stöttade av forskningsrådet Formas: SafeDrink och RedMic, berättar Karin. Genom större satsningar blir det möjligt att kraftsamla och samarbeta med andra aktörer, till exempel med andra forskargrupper, men också med myndigheter och andra typer av organisationer. På så sätt får vi möjligheten att rikta högkvalitativ forskning mot samhällets stora utmaningar. Det är värt att notera att för samtliga tre publikationer finns minst en representant från myndigheterna Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket som medförfattare.


Kontaktinformation

Anders Glynn, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi
anders.glynn@slu.se, +4618672091