SLU-nyhet

Två lediga tjänster vid CBM

Publicerad: 22 augusti 2022

Två forskartjänster inom infrastrukturekologi finns att söka vid CBM, den ena ett sex månaders vikariat och den andra en tillsvidaretjänst (med sex månaders provanställning). Båda har sista ansökningsdag den 15 september.

Forskare – Infrastrukturekologi växter

Tjänsten innebär forskning om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald i ett biotop- och landskapsperspektiv. Fokus ligger på de miljöer, infrastruktur-biotoper, som skapas av infrastrukturen, och biotopernas betydelse för främst växter och insekter. I arbetet ingår såväl grundforskning om infrastruktur-biotopernas ekologi som forskning om praktiska åtgärder för att skapa och sköta biotoper i väg- och järnvägsnätet. 

Tjänsten är ett sex månaders vikariat, med möjlighet till tillsvidareanställning. Läs mer på webbsidan Lediga anställningar (länk till ny sida).

 

Forskare – Infrastrukturekologi vertebrater

Tjänsten innebär forskning om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald i ett biotop- och landskapsperspektiv. Fokus ligger på den problematik kring mortalitet, barriäreffekter, störningar från buller, ljus och andra föroreningar som drabbar främst den högre faunan (däggdjur, fåglar, grod/kräldjur, fiskar). I arbetet ingår såväl grundforskning om infrastrukturekologi som forskning om praktiska åtgärder för att minska transportinfrastrukturens negativa effekter. 

Tillsvidaretjänst, med 6 månaders provanställning. Läs mer på webbsidan Lediga anställningar (länk till ny sida).

Båda tjänsterna har placering vid SLU i Uppsala.


Kontaktinformation