SLU-nyhet

Tre nyheter i Grönt kulturarvs® sortiment 2023

Publicerad: 28 september 2022
Bild av syrenenToddylunden

Nästa år utökas varumärket Grönt kulturarv® med en ros och en syren, sortimentet får också sitt första bär. Det är smultronet ’Norrlandssmultron’ från Ångermansland, syrenen ’Toddylunden’ från Värmland och rosen ’Skarvsjö ’ från Lappland som från och med våren 2023 lanseras som Grönt kulturarv®.

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs växter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Programmet för odlad mångfalds, Poms, inventeringar av äldre trädgårdsväxter och blivit utvalda att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Alla sorter som saluförs under varumärket Grönt kulturarv® har en odlingshistoria i Sverige som sträcker sig minst 60 år tillbaka i tiden, men de flesta är äldre än så. Växterna och deras namn berättar en historia, både om platsen de odlats på och människorna som odlat dem. Nu kan de få plats i nutidens parker och trädgårdar.

De första Grönt kulturarv®-sorterna kom på marknaden 2013 och sortimentet har nu växt till att omfatta över hundra sorter av frukt, bär, rosor, perenner, träd, prydnadslökar, köksväxter och krukväxter. Våren 2023 utökas alltså sortimentet med en ros från Lappland, en syren från Värmland och ett smultron från Ångermanland.

De nya sorterna i 2023 års Grönt kulturarv®-sortiment är:

Syren Syringa vulgaris ’Toddylunden’, Värmland före 1950
’Toddylunden’ har sitt ursprung i parken vid Selma Lagerlöfs Mårbacka i Värmland. Den hittades av Mårbackas trädgårdsmästare som en liten svag planta i den så kallade ”Toddylunden”, den nordligaste och äldsta bevarade delen av parken. Denna fylldblommiga kulturform av bondsyren var troligtvis bland de ädelsyrener som under Selma Lagerlöfs tid planterades i ett angränsande område i sydväst och syns uppväxta på foton från 1940-talet.


Glauca-ros Rosa (Glauca-Gruppen) 'Skarvsjö', Lappland 1930-talet
’Skarvsjö ’ har sina rötter i byn Skarvsjö i Lappland där den vuxit i en trädgård anlagd på 1930-talet. Donatorn Bo G Önell, vars släkt ägde gården, tog på 60-talet med sig rosen till sin egen trädgård i Skarvsjö. Han minns hur rosen på ursprungsplatsen bildade ett tre meter högt och fem meter brett buskage där barnen brukade leka kurragömma. Svenska Rosensällskapet och Pom har utsett ’Skarvsjö ’till Lapplands landskapsros.


Smultron Fragaria vesca 'Norrlandssmultron', Ångermanland 1940-talet
Enligt en notis i Svenska Dagbladet den 17 augusti 1946 ska Norrlandssmultronet ha uppstått spontant i Härnösand hos fröhandlare Viktor Lundgren genom en korsning av det revfria smultronet ’Rügen’ och ett vildväxande smultron. Under 50- och 60-talet fick sorten en viss spridning i landet, bland annat till odlaren Karl-Oskar Johansson. Hans odling låg i Vallda, Halland och när smultronodlingen upphörde i början på 60-talet fortsatte dottern Elsa att odla Norrlandssmultronet. Smultronet var hennes favorit, och hon tyckte att smaken påminde om banan. Tack vare Elsas omsorg och engagemang har sorten kunnat samlas in, bevaras och nu förökats upp på nytt.

Under 2022 har ytterligare två sorter märkts med Grönt kulturarv®:

tulpanerna ’Ester ’ och ’Granlunda ’ från Skåne. Även potatislöken ’Anna’ från Dalarna kommer att släppas under våren 2023.

Tulpan Tulipa gesneriana 'Ester' kommer från en gård utanför Landskrona där den har funnits i odling åtminstone sedan 1930-talet.

Tulpan Tulipa gesneriana 'Granlunda' går att spåra till en gård på Söderslätt i Skåne, där den har vuxit sedan 1955.

Potatislök Allium cepa (Aggregatum-Gruppen) 'Anna' från Rällsjögården i Dalarna är en unik potatislök som skiljer sig från andra sorter som odlats i Dalarna genom skal och köttfärg.


Kontaktinformation

Om Grönt kulturarv®:
Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU.
E-post helena.m.persson@slu.se 
Robert Johansson, Elitplantstationen.
E-post: robert.johansson@elitplantstationen.se

Syrenen ’Toddylunden’ och smultronet ’Norrlandssmultron’: Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU. E-post helena.m.persson@slu.se

Rosen ’Skarvsjö’ och potatislöken ’Anna’: Erik de Vahl, genbankskurator vid Nationella genbanken med ansvar för fleråriga köksväxter. E-post erik.de.vahl@slu.se

Tulpanerna ’Ester’ och ’Granlunda’:
Karin Persson, genbankskurator på Nationella genbanken med ansvar för lök- och knölväxter. E-post: karin.persson@slu.se