SLU-nyhet

Ungdomarna får bestämma – vad ska göras med skogen?

Publicerad: 13 september 2022
Skog
Foto: Viktor Wrange

SLU anordnar en tävling för Sveriges gymnasieelever under hösten, där vinnarna får bestämma vad som ska hända med nio hektar skog. Det vinnande lagets beslut genomförs under våren 2023.

Nu har Sveriges gymnasieelever chansen att ta beslut om en riktig skog. SLU:s tävling går ut på att bestämma vad som ska hända med drygt nio hektar skog utanför Uppsala. Eleverna skickar in tävlingsbidrag där de argumenterar för sin ståndpunkt. Vinnarna utses av en jury som består av experter inom skog, klimat och skola. Tävlingen pågår under höstterminen 2022, och det vinnande lagets beslut genomförs under våren 2023. Läs mer om tävlingen här.

Skogen är viktig på så många sätt, och berör alla svenskar direkt eller indirekt. Skogsfrågorna är högaktuella och diskuteras flitigt, och de beslut som tas om skogen idag kommer att påverka våra ungdomar under lång tid. Därför vill vi ge dem möjlighet att göra sina röster hörda i skogsdebatten. Vi ser att engagemanget finns – ungdomarna vill lära sig mer om skogen” säger Ola Lindroos, vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

För att delta i tävlingen ska eleverna ha arbetat med Skogslabbet, ett nytt läromedel om skog från SLU. Med hjälp av läromedlet kan gymnasielärare ge sina elever relevanta kunskaper inför valet av alternativ.

Om Skogslabbet

Skogslabbet är ett digitalt läromedel om skog och hållbar utveckling för gymnasieskolan. Materialet är baserat på aktuell forskning och granskat av SLU-forskare. Gymnasielärare har utvecklat innehållet och säkerställt kopplingen till läroplanen. Syftet med läromedlet är att öka kunskaperna om skog, och att träna elever i att hantera komplexa frågor i en föränderlig värld. Läs mer om Skogslabbet här.

Om projektet

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, gör en stor satsning på att öka intresset för och kunskapen om skog hos unga. Tävlingen och läromedlet är delar i denna satsning. Ljungbergsfonden, en stiftelse som satsar på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, har investerat i projektet. SLU har medfinansierat satsningen.

Exempel från läromedlet.
Exempel från läromedlet.
Exempel från läromedlet.
Exempel från läromedlet.
Exempel från läromedlet.

Relaterade sidor: