SLU-nyhet

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Publicerad: 22 september 2022
kornax

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt utveckling.

Fokus på workshoppen är presentation av utvecklingen hos svensk förädling av cerealier, resultat från SLU Grogrund, samt framtidsspaning och behov från näringen. Därefter vidtar gemensam brainstorming kring förslag på växtförädlingssatsningar.  

Presentationer från näringslivet (LRF, Lantmännen, Lovang lantbrukskonsult AB, Oatly AB) och alla tio pågående projekt inom SLU Grogrund som har fokus på cerealier. 

Se detaljerat program med talare och skicka in din anmälan till Workshop om växtförädling och cerealier.

Workshoppen anordnas i samarbete mellan SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp.