SLU-nyhet

SLU:s pedagogiska lagpris 2021

Publicerad: 08 september 2022
MOTT-gruppen 2022
MOTT-gruppen 2022: Erik Melin, Johan Gaddefors, Hanna Astner, Per-Anders Langendahl, Karin Hakelius, Richard Ferguson, Tina Ericson, Josefina Jonsson, Hina Hashim

MOTT, Marketing and Organisation Theory Teaching Track, vid Institutionen för ekonomi tilldelas SLU:s pedagogiska lagpris 2021. Stort grattis!

SLU delar från och med 2006 ut två pris på vardera SEK 25 000 för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning” i samband med SLU:s promotionshögtid i oktober. Ett pris är individuellt (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett pris är ett lagpris (lärarlag institution eller motsvarande).

 

Motivering:

"MOTT* - Marketing and Organisation Theory Teaching Track vid institutionen för ekonomi, har på ett kreativt sätt utvecklat sin undervisning med fokus på pedagogisk utveckling och progression.

MOTTs lärare har arbetat utifrån case- och projektmetodik samt utvecklat undervisningen i generiska färdigheter, såsom kritiskt tänkande och förmågan att arbeta i grupp. Pandemin har också drivit på deras sätt att designa utbildningen utifrån ”flipped-classroom” och alternativa examinationsformer."

https://student.slu.se/sw-nyheter/2022/1/pedagogiska-priset-2020-gar-till/