SLU-nyhet

Karin Ljung och Jan Stenlid mottar Arvid Lindman-medaljen

Publicerad: 02 oktober 2023

Priset delas ut för synnerligen förtjänstfullt vetenskapligt forskningsarbete.

Vid SLU utdelas enligt tradition ett antal medaljer och priser vid ceremonin för den årliga doktorspromotionen. I år delas en ny medalj ut, Arvid Lindman-medaljen.

2023 års pris erhåller professor Karin Ljung, för sina excellenta insatser i forskning, undervisning och handledning inom växtfysiologi. Hennes samlade gärning har på ett avgörande sätt bidragit till SLU:s och Umeå Plant Science Centres internationellt höga ranking inom skoglig bioteknologi och experimentell växtbiologi. Hon är sedan 2014 på Thomson Reuters Clarivate prestigefulla lista över världens mest citerade forskare.

2021 års pris delas ut retroaktivt till professor Jan Stenlid, för att på ett exceptionellt sätt ha kombinerat grundforskning med tillämpad forskning inom skogsbruket. Hans forskning, samverkan, undervisning och handledning visar på både bredd och djup på ett sätt som är unikt globalt. Jan Stenlids samlade gärning inom skoglig patologi har på ett avgörande sätt bidragit till att SLU:s skogsforskning har fått ett brett erkännande och stor uppmärksamhet internationellt.

Arvid Lindman var Skogshögskolans (numera fakulteten för skogsvetenskap) förste ordförande och svensk statsminister under två perioder.

Medaljen delas ut av SLU:s styrelse på förslag från fakulteten för skogsvetenskap