SLU-nyhet

Jordbruksekonomisk konferens 2023

Publicerad: 11 maj 2023

Den 24 oktober 2023 arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnavet för företagsledning och entreprenörskap. Konferensen är en av navets kärnaktiviteter under året. Syftet är att öppna en arena för möte mellan forskning och praktik med jordbruksekonomiska frågor i fokus.

På detta sätt adresserar vi en del av de mål vi satt upp för verksamheten inom Kunskapsnav för företagsledning och entreprenörskap. Verksamheten är inriktad på att tillgängliggöra kunskap, stärka samverkan samt identifiera behov av forskning och utveckling inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Här ska det ges möjligheter för forskare att presentera sitt arbete för de som ska föra kunskapen vidare i kunskapssystemet. Men ska också ges möjlighet att lyfta aktuella behov i näringen genom dialog mellan olika intressenter. Sist men inte minst blir det ett tillfälle att träffa kollegor och knyta nya kontakter.

Konferensen äger rum dagen innan Mjölkveckan 2023 har sin fysiska konferens den 25 oktober 2023.

Vi tror att det finns en hel del forskare, rådgivare och andra intresserade som kan se möjligheter att delta i båda arrangemangen. Därför räknar vi med att det ska finnas intresse för social aktivitet och nätverkande på kvällen den 24 oktober i anslutning till konferensen. Vi ber att få återkomma kring detta.


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80