SLU-nyhet

Ny publikation: Kulturprägel i fjällnära skog

Publicerad: 08 juni 2023

Den fjällnära skogen är inte orörd. Här har människan vistats och nyttjat naturen sedan förhistorisk tid. I rapporten "Kulturprägel i fjällnära skog" finns det biologiska kulturarvet och nyttjandehistorien i fjäll och fjällnära natur beskrivet. Rapporten ges ut av Riksantikvarieämbetet och är resultat av ett uppdrag till SLU Centrum för biologisk mångfald.

Riksantikvarieämbetet har under de senaste åren initierat omfattande kunskapsutveckling om biologiskt kulturarv, det vill säga sambandet mellan natur och mänskligt nyttjande. Under 2020–2021 har SLU Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, gjort en litteratursammanställning om kulturpåverkan i fjällnära skog, Kulturprägel i fjällnära skog.

Rapporten riktar sig till:

  • de som jobbar med skydd och förvaltning av fjällnära skog,
  • beslutsfattare som hanterar regelverk kring skydd och förvaltning
  • kulturmiljövårdare.

Rapporten ger rekommendationer för skydd och förvaltning, inventering och prioritering av fjällnära skogar som eventuellt ska skyddas. Den ger även rekommendationer för hantering av fjällnära skog utanför skyddade områden och för kunskapsuppbyggnad.

Läs mer om Kulturprägel i fjällnära skog här (länk till Riksantikvarieämbetet).

Rapporten finns som nedladdningsbar PDF och print on demand, på Riksantikvarieämbetets webbsida

Fakta:

Författare: Tommy Lennartsson, Håkan Tunón, Tomas Ljung & Anna Westin.

Riksantikvarieämbetet 2023.

ISBN: 978-91-7209-904-3 (digital)
ISBN: 978-91-7209-905-0 (tryckt)
DiVA, id: diva2:1757623


Kontaktinformation