SLU-nyhet

Skogsskadekurs gav nya insikter om skadegörare och risker

Publicerad: 01 juni 2023
Några personer går i skogen. Foto.

Att rusta skogen mot skogsskador och kunna analysera risker och konsekvenser skadorna är viktigt, inte minst när klimatet blir varmare. Unders mars till maj hölls den första av tre doktorandkurser i skogsskadecentrums regi för att utbilda framtidens forskare.

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador. Skadorna påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden. Därför att det viktigt att utbilda framtidens forskare i den här frågan. Under mars till slutet av maj hölls doktorandkursen ”Skogsskador – förekomst och orsakssamband”.

– Målet var att ge studenterna en grundläggande förståelse för de biologiska och ekologiska aspekterna av skadegörare. Vi ville också visa vilka risker och effekter skadegörarna innebär, berättar Åke Olson som var kursansvarig.

Kursen började i mars, då studenterna tillsammans läste och diskuterade vetenskapliga publikationer inom området skogsskador varje fredag till mitten av maj. I slutet av maj flyttade kursen till Älvkarleö Herrgård för en späckad vecka med föreläsningar, diskussioner och exkursioner.

– Studenterna presenterade också sina egna doktorandprojekt i Älvkarleö. Det var ett bra tillfälle att träna presentationsteknik och gav spännande diskussioner kring deras projekt, säger Åke.

Kursen arrangerades av institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi tillsammans med SLU Skogsskadecentrum. Lärarna kom från många olika institutioner från SLU och berättade om skogsskador, symptom och skadegörare, hur man kan diagnostisera vanligt förekommande skadeinsekter och patogener, ekologin hos skadedjur och patogener, skogens ekosystem och deras välmående samt olika riskfaktorer relaterade till skogens välmående. Professor Enrico Bonello från Ohio State University undervisade om diplodiasjuka, en allvarlig sjukdom hos barrträd.

– Det var en väldigt lyckad kurs har jag hört från flera elever! Nu ser vi ser fram emot att ge de följande två doktorandkurserna i den här serien, avslutar Åke.


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876