SLU-nyhet

Nytt projekt om virtuella stängsel i norra Sverige

Publicerad: 29 maj 2024
En man iklädd svarta byxor och blå skjorta leder en grupp bruna kor på bete.

SustAinimals Grazing Living Lab Nod norr har nyligen beviljats medel för ett projekt om virtuella stängsel för mjölk- och nötkreatur i norra Sverige. Projektet som beviljats drygt två miljoner kronor ska bedöma lokala förhållanden för djur, teknik och betesmarker och görs i samarbete med Umeå universitet, RISE och Nord universitet i Norge.

Det tvärvetenskapliga projektet syftar till att undersöka praktiska aspekter kring virtuella stängsel med GPS-halsbandsteknik för bete av mjölk- och nötkreatur i norra Sverige och ge insikter i hur man på ett säkert sätt integrerar tekniken i betessystem. Genom att utforska samspelet mellan djur, teknik och lokala betesresurser försöker ska forskarna utveckla innovativa betessystem och betestjänster. Detta kan leda till ökad lönsamhet på gårdarna, attraktivare landskap och mer biologisk mångfald.

 

Fakta:

Huvudsökande: Juana Chagas och Mårten Hetta, SLU TVH, Umeå

Övriga sökande: Julianne Oliveira (VPE, SLU), Keni Ren (Umeå University), Per Peetz (RISE)

Projektnamn: Exploring virtual fencing in Northern Sweden for dairy and beef cattle by assessing local conditions for animals, technology and pastures

Finansiärer: Regional jordbruksforskning för norra Sverige ca 2 000 000 SEK och Kempestiftelserna 258 000 SEK


Kontaktinformation