SLU-nyhet

SLU efterlyser fler hummerfiskare i Skåne, Halland och Bohuslän

Publicerad: 17 juni 2024
hummer

För fjärde året i rad vänder sig forskare på SLU till allmänheten för att få bättre kunskap om hummerbeståndens utbredning och status längs svenska västkusten.

Under tre veckor i augusti kan utvalda privatpersoner få bedriva provfiske efter hummer i Skåne, Halland och Bohuslän samtidigt som SLU:s eget forskningsprovfiske pågår. Projektet heter Lobserve och har pågått sedan 2021 och där frivilliga ”lobservers” hjälper forskarna att samla in data om europeisk hummer och ger svar på hur många och hur stora humrarna är.

- Med hjälp från allmänheten har vi möjlighet att bredda vårt provfiske och få bättre kunskap om hur mycket beståndet varierar längs kusten, säger Hege Sande, doktorand vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Preliminära resultat från tre år av provfisken - överraskande fynd i Halland med många små humrar

Provfisket i Lobserve har hjälpt forskarna att leverera en storleksstruktur för hummer från hela västkusten och som nu används i beståndsmodellen. Efter tre år har dock nya frågetecken uppstått.

- Det vi har sett hittills är lokala skillnader i beståndet längs kusten, framförallt när det gäller hummertäthet och fångstbarhet, vilket varit väntat. Ett oväntat resultat är att vi hittat överraskande många små humrar i Halland medan de verkar bli större längre söderut i norra Skåne, säger Hege.

Medan flertalet av de fångade humrarna utanför Sotenäs och Kungsbacka alltså var under minimimåttet (det vill säga under 9 centimeter carapaxlängd) var de flesta humrarna i Skåne däremot över minimimåttet och därmed lagliga att fiska under hummerpremiären. Vad det här beror på vet forskarna inte än, men det kan ha koppling till exempelvis lokal hummertäthet, rekrytering eller fiskets omfattning.

- Hummerfisket är dåligt beskrivet i Halland och Skåne så just därför välkomnar vi fler frivilliga hummerfiskare att hjälpa oss nysta i dessa frågor, och bidra till att vi förstår mer om larvspridning och rekrytering, vilket hittills varit lite av ett mysterium, säger Hege.

Totalt har hittills 55 hummerfiskare bidragit med data genom att fiska i sina hemområden mellan Strömstad och Båstad. De har lämnat information om storleksfördelningar och fångstbarhet i över 20 områden längs kusten, och skapat underlag för en rapport till Havs- och vattenmyndigheten. Totalt fångades och mättes 1 015, 886 och 598 humrar under 2021, 2022 och 2023.

- Alla som tidigare har deltagit i våra provfisken är engagerade och erfarna fiskare som vill bidra till förvaltningen och kunskapen kring hummer, något som är mycket uppskattat, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Under 2024 pågår provfisket under perioden 3-26 augusti och frivilliga ”lobservers” kan skicka in sin ansökan till och med den 30 juni. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta:

Information om hur du ansöker om att få bli provfiskare, hur urvalet görs, hur provfisket går till och vilka områden som är aktuella under 2024 hittar du på www.slu.se/lobserve