SLU-nyhet

Gymnasieelever presenterar lösningar kring global livsmedelstrygghet

Publicerad: 25 juni 2024
En kvinnlig gymnasieelev får diplom

Efter tre inspirerande och otroligt intressanta rundabordssamtal i SLU Youth Institute har nu en gymnasieelev från varje campus nominerats och bjudits in till att delta i Global Youth Institute i Des Moines, USA, i höst.

Alla de gymnasieelever som deltog i årets rundabordssamtal visade stort engagemang och intresse för de globala utmaningar som finns med tryggad livsmedelsförsörjning. Det blev ett tufft val för expertjuryn, men efter att ha vägt ihop de muntliga presentationerna med de skriftliga omdömena var det tre elever som hade visat ett extra stort engagemang. Från Maja Beskowgymnasiet i Umeå nominerades Maja som skrev sin uppsats om hållbart jordbruk i Zimbabwe, Erik från Celsiusskolan i Uppsala skrev om tillgång till rent vatten i Somalia och Melisa från Öresundsgymnasiet i Landskrona skrev om utbildning för en trygg livsmedelsförsörjning i Albanien. De tre kommer till hösten få möjlighet att följa med till Global Youth Institute i USA, ett internationellt rundabordssamtal med experter och deltagare från andra Youth Institutes runt om i världen anordnat av World Food Prize Foundation. 

Elever sitter vid ett bord
Elever i Umeå testar Skogslådan. Foto: SLU YI

Under året har närmare 500 elever från Landskrona, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Lycksele, Strömsund och Umeå varit med i SLU Youth Institute och tagit sig an utmaningen att skriva om ett globalt problem kopplat till tryggad livsmedelsförsörjning. Genom att välja ett problem kopplat till ett specifikt land har eleverna fått fördjupa sig i någon eller några av de komplexa utmaningar världen står inför och presentera hållbara lösningar till dessa. En uppgift som kräver stort engagemang av både lärare och elever. Lärarna har kunnat utforma uppgiften utifrån valfritt skolämne men med en sak gemensamt – kopplingen till Agenda 2030 och global livsmedelstrygghet.

Ungdomar i rundabordssamtal
Rundabordssamtal i Uppsala. Foto: SLU YI

Nytt för i år är det inspirationsprogram som getts parallellt med rundabordssamtalen. Dit är de elever som inte är med på själva rundabordssamtalen inbjudna för att lära sig mer om SLU:s utbildningar och forskning. Inspirationsprogrammet blev en väldigt lyckad satsning och planen är att fortsätta med konceptet även nästa år.

Grupp elever poserar för foto utomhus
Alla elever som deltog i rundabordssamtalen i Alnarp samlades för ett gruppfoto. Foto: SLU YI

”Att så många lärare och elever är intresserade av att ta sig an utmaningen och skriva en Global Challenge är fantastiskt! Intresset för hållbarhetsfrågor i samhället är stort och att kunna koppla det till FN:s hållbarhetsmål nummer 2, Ingen hunger, känns jätteviktigt. Att vi kan bidra till att sprida kunskap och öka intresset för dessa frågor hos våra ungdomar känns väldigt bra”, säger Anna-Klara, projektledare SLU Youth Institute.

Fakta:

Välkommen till SLU Youth Institute!
SLU Youth Institute är en unik och inspirerande utmaning för gymnasieelever i samarbete med World Food Prize Foundation. Målet är att skapa intresse för de globala frågorna i världen med ett extra fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 2 - Ingen hunger.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38