SLU-nyhet

Fotoutställning om väsen ger nya perspektiv på biologisk mångfald

Publicerad: 17 juni 2024
Person som föreställer Sjörået. Foto.

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som olika vattenväsen är kopplade till.

Det finns en kraft i att använda fantasin som inspiration för dialog och engagemang om vad vi vet.

Under sommaren och hösten kan Skansens besökare uppleva drömska fotografier med mystiska väsen som motiv i fotoutställningen ”Nordiska väsen – Rödlistan” på Baltic Sea Science Centers terrass. Fotoutställningen är framtagen av Linnéa Jägrud, yrkesverksam biolog och författare, och den prisbelönte fotografen Tore Hagman, i samarbete med SLU och Skansen. En del av utställningen finns även inne i Östersjöhuset.

– Vi hoppas att utställningen om väsen väcker intresse och nyfikenhet. Vår drivkraft har varit att förvalta det engagemang som skapas och visa på aktiviteter där besökare får lära sig om Östersjöns utmaningar, medan de aktivt kan delta i praktisk naturvård. På så vis kan vi skapa en närhet till svåra ämnen som miljögifter eller hotade arter, utan att väcka rädsla eller distansering, säger Elin Dahlgren, koordinator för SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center, Skansen.

Gör en virtuell rundvandring: Från väsen till vetenskap

I anslutning till samarbetet om utställningen har SLU tagit fram en virtuell rundtur. Rundturen är byggd för att besökaren på ett lekfullt sätt ska få ta del av den vetenskapliga kunskapen om miljöerna.

Här kan besökaren kliva in i ålens och blåstångens livsmiljöer och lära sig mer om bl.a. betade strandängar och artkännedom. Det finns även tips om hur man kan bidra till ökad kunskap och naturvård.