SLU-nyhet

Vi har ett resultat!

Publicerad: 28 juni 2024

Den 2 maj gick startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Utmaningen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett samarbete mellan 19 lantbruks- och livsvetenskapsuniversitet i 16 europeiska länder. Från och med 2 maj till och med 28 juni gällde det att hitta och rapportera de vilda arter (inte odlade) som förekommer på dessa universitets campusområden.

 

Nu är det klart att vi tog första platsen i Biodiversity Challenge 2024, stort tack till alla som varit med och bidragit.

Förra året kom vi på andra plats med 1 845 unika fynd. I år rapporterades det 1 921 unika fynd och totalt 6 867 fynd. På andra plats kom belgiska KU Leuven med 1 704 unika fynd Tredjeplatsen tog WUR med 1 571 fynd

Exempel på rapporterade fynd

Ett oväntat fynd var turkduva Streptopelia decaocto som observerades i Umeå. I Sverige är turkduvans utbredning koncentrerad till Skåne, Öland, Gotland och kusttrakterna från Kalmar till Uddevalla. Det finns spridda förekomster längs norrlandskusten, men det tillhör inte vanligheterna att se den där uppe. Några andra trevliga fynd var sommargylling Oriolus oriolus som observerades i Alnarp, grusbräcka Saxifraga tridactylites i Ultuna och strömstare Cinclus cinclus i Skinnskatteberg.

Många av arterna som hittades har väldigt få tidigare rapporter i Artportalen. Ett exempel är det lilla knallröda gummibåtskvalstret Limnochares aquatica, med endast 14 rapporterade fynd i Sverige! De få observationerna kan bero på att de antingen är väldigt ovanliga eller att det inte är någon som tittar efter dem i vanliga fall. Utmaningen har därmed uppmuntrat folk att titta även efter det som ingen annan tänker på.

Det är lätt att glömma bort de vanligaste arterna. Örnbräken Pteridium aquilinum är Sveriges kanske vanligaste ormbunke och förekommer i nästan hela landet, men den rapporterades inte in förrän två dagar innan tävlingen var slut. Den invasiva och utbredda arten parkslide Reynoutria japonica rapporterades först på tävlingens näst sista dag!

På bilden: Massariosphaeria mosana, en ”pyrenomycet” på gamla vasstrån i vattnet. Troligen det fjärde fyndet för landet och det första i Uppland. Bilden visar sporsäckar (sporernas knottriga yta och geléhöje framgår inte). Foto: Roger Andersson


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967