SLU-nyhet

Uppskattad exkursion under IUFRO-kongressen

Publicerad: 02 juli 2024
Exkursion Gålö

Den 26 juni samlades drygt 200 kongressdeltagare på Gålöhalvön i Stockholms skärgård för Future Forests exkursion på temat "Människor, skog och klimatförändringar." Strålande sol och svalkande havsvindar bjöd på perfekta förutsättningar för dagen.

Future Forests exkursion kunde inte fått bättre förutsättningar vädermässigt. Även programmet blev en fullpoängare, med totalt 12 presentationer utspridda över två promenadslingor i skogen.

Fokus för exkursionen var det komplexa samspelet mellan skog, skogsbruk och samhällsaktörer under klimatförändringar. Punkterna och presentationerna gav deltagarna insikter i den senaste forskningen och i hur lokala aktörer i Sverige tolkar och interagerar med skogs- och klimatkunskap.

Förutom Future forests-anslutna forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet (UmU) deltog även presentatörer från Spilkråkan, Nordiske skogskvinner och Samerådet. Deras presentationer möttes av stort intresse och ledde till engagerade diskussioner.

Brett utbud av presentationer

Viktoria Byback, Ingrid Stjernquist och Helena Geijer pratade om vikten av att inkludera jämställdhetsperspektiv för att åstadkomma ett verkligt hållbart skogsbruk. Karin Nutti Pilflykt från Samerådet tillsammans med Tim Horstkotte (UmU) pratade om hur skogsbruk och renskötsel kan samverka och skapa goda förutsättningar för båda näringarna.

Markvärdar var Jakob Bäckman från Skärgårdsstiftelsen och Johannes Ackemo från Skogsstyrelsen. De presenterade tillsammans de försöks- och demonstrationsytor som anlades på norra Gålö år 2022, för att få mer kunskap om hyggesfritt skogsbruk.

Deltagarna introducerades även till konceptet samproduktion av kunskap, där lokala aktörer tillsammans med forskare tar fram kunskap om skogen och dess nyttjande. Janina Priebe (UmU) och Isabella Hallberg-Sramek (SLU) pratade om olika studier som pekar på hur samproduktion av kunskap leder till bättre kunskap om skogarnas framtid.

Mari Jönsson från SLU Artdatabanken berättade om vikten av medborgarforskning för biologisk mångfald och Luis Andrés Guillén (SLU) om svårigheterna med att skapa av grön infrastruktur.

I blåbärsriset på södra Gålö presenterade Anniina Kietäväinen (SLU) om de socioekonomiska värdena av miljömålen i svenskt skogsbruk och Auvikki de Boon (UmU) fick många frågor om hennes studie om hur EU:s regelverk påverkar svenskt skogsbruk.

Hanteringen av skogsbränder och risker relaterade till klimatförändringar var temat på punkten där Jenny Ingridsdotter (UmU) presenterade tillsammans Carola Häggström och Kristina Blennow (SLU).

Läs programmet på webben

Blandningen av ämnen och presentatörer främjade en rik dialog om de mångfacetterade interaktionerna mellan människor och skogar under varierande hot och möjligheter, nya som gamla. Hela exkursionsprogrammet och information om försöksytorna på Gålö finns tillgängliga online.

I eftersnacket på kongressen har deltagarna framförallt uttryckt sin uppskattning av den goda organisationen och den varma viltskavs/veganska-grytan som serverades i naan-bröd av Gålö havsbad samt att man kunde svalka sig i havet under lunchen.

Många dröjde dock kvar vid lunchtältet för att istället lyssna på Alfred Bergkvist, Amy Hakanson och Óskar Freyr Guðnason från Kungliga Musikhögskolan som kulade och spelade folkmusik på nyckelharpa, gitarr och cittra. Musiken tillsammans med midsommarstången som fortfarande stod kvar gav deltagarna ett litet, sent smakprov på midsommarfirande i Sverige, men med ovanligt bra väder.

Future Forests arrangörsgrupp vill tacka alla deltagare för deras engagemang, markvärdarna för att vi kunde vara i denna fantastiska miljö, presentatörerna för excellenta presentationer, bussvärdar och volontärer för all assistans och flexibilitet. Ett särskilt tack går till Gålö havsbad för den fantastiska lunchen och att vi kunde vara på bästa lunchstället. Och slutligen ett stort tack till Alfred, Amy och Óskar från Kungliga musikhögskolan som verkligen höjde stämningen till topp.

Future Forests arrangörsgrupp bestod av Ida Wallin, Emma Holmström, Mari Jönsson och Janina Priebe. 

Bussvärdar:

 • Anders Arnell, SLU
 • Eliza Maher Hasselquist, SLU
 • Emil Planting Mollaoglu, SLU
 • Emma Sandell Festin, Skånska landskap
 • Eric Agestam, SLU
 • Jeannette Eggers, SLU
 • Pernilla Christensen, SLU

Volontärer och assistenter:

 • Ameenat Adesina
 • Anita Barnie       
 • Astrid Bygge
 • Einar Nordgren
 • Francis Odula 
 • Irma Olofsson
 • Kasper  Petersen
 • Michal Kibitlewski
 • Rebecca Albrecht
 • Shraddha Bung 
 • Syamili Manoj Santhi 
 • Tadeja Pepelnjak