SLU-nyhet

Temple tänker som djur gör

Publicerad: 02 oktober 2009

I 35 år har Temple Grandin från Colorado State University kämpat för att djuren på slakterierna ska slippa onödig stress när de tar sina sista steg i livet.

En upplyst ingång, ett golv som de inte halkar på och ett inmatningsbås som känns tryggt, är några exempel på hur en slakterianläggning kan förbättras.

 - Det är djurens välfärd som är det viktigaste för mig och jag har förmågan att sätta mig in i hur djur tänker och vad de reagerar på, sade Temple Grandin när hon höll sin föreläsning till hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Temple Grandin, som är autistisk, anser att hennes autism hjälpt henne att få en djupare förståelse bland annat för djurens stressbeteenden.

 - Djur tänker i bilder, reagerar på ljud och det gör jag också. Det kan vara små detaljer som gör djuren stressade, som till exempel en lös kedja som hänger och dinglar. Om kedjan binds upp blir djuren genast lugnare och lättare att hantera.

Under sin föreläsning listade Temple Grandin en rad detaljer som har betydelse för de djur hon arbetar med, främst nötkreatur och grisar. Utifrån sin forskning kring djurs beteenden har hon utvecklat system för hantering av djur i slakterier i syfte att minska deras stress. Ungefär hälften av alla kor som slaktas i USA och Kanada passerar genom anläggningar som hon har konstruerat.

Hon har också skapat riktlinjer vid bedömning av slakteriernas hantering av de vilda djuren. Denna certifiering av djurens välfärd har börjat användas som ett försäljningsargument för ”djurvänliga” köttprodukter i USA. Bland annat hamburgerkedjorna Mc Donalds och Burger King har infört det kontrollprogram vid slakt som Temple Grandin skapat.

 - Money talks, sade hon bestämt i sin föreläsning vid SLU. Det är viktigt när ett stort företag som Mc Donalds ställer krav på slakterierna.

Med böcker som ”The Way I see it”, ”Animals make us human”, ”Animals in translation”, ”Labelled autistic” och ”Human livestock handling” har Temple Grandin skildrat sin autism, sin forskning och sin syn på hur husdjurens välfärd kan förbättras. ”Animals make us human” har legat på bestseller-listor i både USA och Kanada.

I ett uppmärksammat reportage från BBC som sändes i SVT för något år sedan berättade hon om sig själv och sin verksamhet. Programmet, ”The woman who thinks lika a cow” finns på YouTube.


Kontaktinformation