SLU-nyhet

I sommarvärmen mognar äntligen blåbären!

Publicerad: 12 juli 2010

En lång vinter samt kylig vår och försommar har fördröjt blåbärsblomningen. Inte förrän nu har de första blåbären börjat mogna i södra Sverige, nästan två veckor senare än 2009. Detta verkar dock inte ha påverkat mängden bär. Årets SLU-prognos pekar på fler blåbär än normalt i södra Sverige - särskilt i Götaland. Norrland ser däremot ut att gå mot en sommar med helt normal tillgång på bär.

Det ser ut att bli en ovanligt jämn tillgång av blåbär över landet i år, mellan 11 och 12 bär per kvadratmeter i genomsnitt på skogsmark med blåbärsris, enligt SLU:s prognos för 2010. Detta innebär att Götaland förväntas få mer än dubbelt så många bär jämfört med genomsnittet för åren 2003 till 2009, Svealand något över medel, medan tillgången i Norrland tycks bli mer normal.

– Den ovanligt rikliga blomningen som vi har sett här i söder kan kanske förklaras med det ovanligt djupa snötäcket i vinter, som skyddat fjolårsskotten från att frysa eller bli betade av viltet, säger försöksledare Ola Langvall, från sin horisont vid Asa försökspark mitt i Småland.

I stort sett verkar också blommorna klarat sig ifrån försommarens nattfroster, som var ovanligt lindriga i år i söder, medan vissa områden i norr verkar ha drabbats hårdare. Tillgången på blåbär i Norrland kan därför bli väldigt ojämn.

Ett frågetecken är om nederbörden blir tillräcklig så att bären också blir stora och därmed lätta att plocka. Särskilt i Götaland har det varit stor variation i nederbörd under mognadsperioden under de år som bären har skördats på SLU:s provytor. Där kan ett tydligt samband ses mellan hur många bär man behöver plocka för att få ihop ett kilo blåbär och nederbördsmängderna i juli samma år - ju mer nederbörd desto större blir bären och därmed krävs det färre bär för att fylla korgen!

Bärprognoserna bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät, samt återkommande observationer på ovan nämnda SLU-provytor vid ett flertal försökslokaler, utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

– Genom att jämföra med den faktiska mängden bär åren 2003-2009 kan årets förväntade tillgång på blåbär jämföras med tillgången under de föregående sju åren. Förbättrade beräkningsmetoder av den faktiska bärtillgången under de enskilda åren, bör ge en bättre bild av årets bärtillgång jämfört med tidigare prognoser, säger försöksledare Göran Kempe.

För mer information
Försöksledare Ola Langvall, Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa, tel. 070-600 52 26
Försöksledare Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå, tel 090-786 82 98

Bilder och tabeller för nedladdning högupplöst.

Arbetet med bärprognoser är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.

Fakta:

Blåbärsprognos för 2010

Genomsnittligt antal blåbärGenomsnittligt antal bär per kvadratmeter på skogsmark med blåbärsris. 2010 års prognos jämfört med det justerade utfallet under åren 2003-2009, per landsdel.

Relativ blåbärsförekomst


Relativ bärförekomst på skogsmark med blåbärsris. 2010 års prognos jämförs med det justerade utfallet under åren 2003-2009, per landsdel

Blåbärsförekomst i SverigeGenomsnittligt antal bär per kvadratmeter på skogsmark med blåbärsris. 2010 års prognos jämfört med det justerade utfallet under åren 2003-2009 (infälld karta).


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Propst