SLU-nyhet

Jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön

Publicerad: 18 november 2011

Vi vet för lite om jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön. Det visar en ny kunskapssammanställning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och BalticSea2020.

Sammanställningen visar även att det ofta saknas kunskap om hur effektiva olika åtgärder är för att minska fosforläckage från jordbruksdiken.

– Det krävs många åtgärder i en stor andel av befintliga diken och dräneringssystem för att minska fosfortransporten till Östersjön. Därför får åtgärderna inte vara för svåra eller dyra, säger Joakim Ahlgren, forskare vid institutionen för vatten och miljö vid SLU.

Hittills har dikenas roll, funktionalitet och effektivitet inte studerats på ett systematiskt sätt. Ett sätt att öka kunskapen skulle enligt forskarna kunna vara att anlägga en försökspark, där olika åtgärder kan testas och utvärderas under kontrollerade former.

Stiftelsen BalticSea2020 har finansierat arbetet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren