SLU-nyhet

Åman, Schüssler och Rising belönas av SLU

Publicerad: 13 september 2012

I samband med promotionshögtiden 6 oktober kommer för tredje gången SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser att delas ut till universitetsanställda. I år får professor Per Åman, Livsmedelsvetenskap, den stora guldmedaljen, forskare Hartmut K. Schüssler, Hortikultur, lilla guldmedaljen och samverkanslektor Anna Rising, Anatomi, fysiologi och biokemi, får silvermedaljen.

I motiveringen till Per Åmans stora förtjänstmedalj i guld står bland annat att han under sina 40 år som aktiv forskare ”på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom cerealieområdet, från grundläggande kemisk karakterisering till avancerad näringsforskning”. Per har publicerat mer än 250 vetenskapliga originalarbeten med mera och är listad som ”Highly Cited Researcher” inom jordbruk och är en av SLU:s allra mest citerade forskare.

Per Åmans framgångsrika samarbete med forskare, både nationellt och internationellt, liksom med livsmedelsindustrin poängteras också i motiveringen.

Hartmut K. Schüssler har varit verksam vid SLU Alnarp under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Hans arbete har fokuserats på växthusodlade prydnadsväxter, där han introducerat både nya växtslag som nya odlingsmetoder.  Hans resultat har publicerats både inom och utom landet och han har ”utvecklat mycket goda näringslivskontakter”, står vidare i motiveringen till hans förtjänstmedalj i guld. Han har varit flitigt medverkande i media och spridit kunskaper om prydnadsväxter. ”Hans förmåga att entusiasmera och inspirera studenter och medarbetare är särskilt framstående”.
Hartmut Schüssler
Hartmut K. Schüssler får SLU:s förtjänstmedalj i guld. Foto: Anette Neldestam, SLU.

Anna Rising disputerade i veterinärmedicin 2007. Hennes forskning baseras på resultat från hennes avhandling ”Spider dragline silk”. I projektet insamlades spindlar i Sydafrika för kloning och karaktärisering av olika spindeltrådsproteiner. Vidare upptäcktes och karaktäriserades den N-terminala domänen hos spidroinerna (proteinenerna) samt en världsunik metod för att producera spindeltråd i laboratoriet, med samma unika kvalitet som det naturliga materialet. I motiveringen till förtjänstmedaljen i silver står vidare att: ”Parallellt med forskningen har hon varit med och grundat bolaget Spiber Technologies, 2012 nominerad som ett av de 33 hetaste nya teknikföretagen i Sverige.
Anna Rising

 

Anna Rising, får SLU:s förtjänstmedalj i silver. Foto: Julio Gonzalez, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Propst