SLU-nyhet

Forskarstudenter till Bryssel

Publicerad: 23 december 2013

Ökad kunskap om djurvälfärd är önskvärd i EU. Det yttrar sig på websiten Farmland som vänder sig till unga EU-medborgare. Nu har forskarstudenter vid SLU i Skara gjort en grannlaga utvärdering av siten. Så bra att de nu är inbjudna till Bryssel för att presentera lösningar och förslag till förbättringar, till nytta för djuren.

-  Vi är inbjuda av dem som har störst politisk makt att påverka djurskyddet inom hela EU. Vi skulle bland annat vilja att Farmland fokuserar mer på att konsumenten har ett val och kan påverka djurskyddet genom vad man konsumerar, säger Frida Lundmark, doktorand vid Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara.

Farmland består av olika spel med olika svårighetsgrad och hanterar många delar, till exempel mjölkproduktion och djurtransporter. Dock handlar det inte om att unga ska ta till sig mer och mer kunskap kring djurhållning och djurskydd utan främst om att de blir snabbare och snabbare på att trycka på tangentbordet, enligt rapporten från forskarutbildningen. Studenterna saknar också bilder och filmer som faktiskt visar hur olika djurhållningssystem ser ut, vad olika djurslag har för behov och vad kommissionen menar med ett bra djurskydd.

Detta och mycket mer ska två studenter och kursledaren, professor Bo Algers, presentera för Andrea Gavinelli, högste chefen vid DG SANCO´s kontor för djurvälvärd i Bryssel.

- Inbjudan från Bryssel visar att våra studenter har gjort sitt arbete med en hög grad av vetenskaplighet, säger en mycket nöjd Bo Algers.

Forskarutbildningskursen genomfördes i fjol med studenter från Skara, Uppsala och Åbo. Syftet var att kvalitetssäkra webbaserat material inom området djurvälfärd. I kursen ingick att lära de pedagogiska verktyg som finns för att utvärdera denna typ av material. En användbar modell är utvecklad av USA: s försvar, som har stor erfarenhet av området distansutbildning baserat på webbaserat material.

- Nu tar Kommissionen till sig utvärderingen och vill veta allt om kvalitetsbrister, sakfel och pedagogiska brister. Det bör ju inte bara handla om att producera så fort som möjligt i ett spel som handlar om djurvälfärd, säger Bo Algers.

Fakta
Inbjudan kommer från Andrea Gavinelli, högste chefen vid DG SANCO´s kontor för djurvälvärd i Bryssel. DG SANCO är det område inom EU - Hälsa och konsument inom vilket djurskyddet ligger.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Vanja Sandgren