SLU-nyhet

"Ny lag behövs för att skydda åar och älvar"

Publicerad: 30 december 2013

"Vi vet idag mycket mer om de skadliga effekterna av dammar och flödesreglering, än vad som var känt då vattenkraften byggdes ut i Sverige. I en ny utredning föreslås också flera viktiga åtgärder där miljö och fiskvägar skyddas. Vi hoppas nu att Sveriges regering är beredd att ta steget och lagstifta för att genomföra de förslag som finns för att bättre skydda åar och älvar, skriver fyra professorer, bl a Hans Lundqvist, SLU, i en debattartikel på svd.se.

"Vi ser med tillförsikt fram emot en proposition från regeringen där delbetänkandets förslag ges fullt genomslag. På detta sätt kan miljöförbättringar genomföras som skulle öka den ekologiska statusen hos våra vattendrag", heter det bl a i artikeln.

Läs hela artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-lag-behovs-for-att-skydda-aar-och-alvar_8853286.svd


Kontaktinformation