SLU-nyhet

Ny NL-professor i växtekologi

Publicerad: 20 december 2013

Paula Persson har anställts som professor vid NL-fakulteten från och med 2013-11-12. Nedan presenterar hon vem hon är och vad hon gör.

Paula PerssonPaula Persson. Foto: Kristin Thored.

Institutionen för växtproduktionsekologi

Forskningsområde/-ämne

Mitt forskningsområde är växtekologi och jag studerar interaktioner mellan växtpatogener och jordbruksgrödor.

Redan när jag studerade till agronom tyckte jag att sjudomar på växter var intressant och jag har genom åren betraktat mig som växtpatolog. Jag började efterhand intressera mig mer och mer för hur man kan bygga upp odlingssystem för att minskar sjukdomsutveckling olika grödor vilket drog mig åt ämnesområdet funktionell växtekologi. Arbetet innebär en tvärvetenskaplig ansats som inkluderar växtpatologi, växtodlingslära, mikrobiologi och markvetenskap, mycket spännande.

Höjdpunkt i forskningskarriären

Karriären och forskningsverksamheten fick en riktig skjuts för några år sedan då jag fick många både nationella och internationella anslag beviljade och min grupp kraftigt kunde utökas.

Forskningsfokus just nu

Fokus för forskningen är frågeställningar om växtpatogeners dynamik i odlingssystemet. Vi studerar växtföljdens och grödvalets roll för uppkomsten av sjukdom. En av de patogengrupper vi studerar mest just nu är svampar inom släktet Fusarium som angriper stråsäd men dessutom producerar toxiner negativa för båda människor och djur. Vi studerar hur man med avbrottsgrödor och bearbetningssystem kan hindra att svampen uppförökas och toxinet bildas. Vi vet att ekologiska produktionssystem har mindre problem med Fusarium och toxiner än konventionella och en av mina doktorander testar hypotesen att detta beror på skillnaden i den svampflora som finns på bladen i de olika systemen.

Mitt intresse för tillämpad forskning har medfört att vi driver ett potatisprojekt med deltagande forskning. Här jämför vi, tillsammans med odlare och rådgivare, strukturförbättrande grödor med mekanisk alvluckring och studerar i ett doktorandprojekt potatisplantans rotutveckling och knölkvalitet.

Visioner

Visionen för forskningen är att vi skall ha ekonomisk möjlighet i tvärvetenskapliga program studera helheten i odlingssystemet. Forskningen skall studera hur en planerad biodiversitet i produktionssystemet kan leda till minskat behov av insatsmedel, ökad effektivitet och minskade emissioner.

Personligt

Jag bor i Vattholma 25 km norr om Uppsala och är gift med Ragnar som är it-samordnare på institutionen för mark och miljö. Vi har två vuxna döttrar som ägnar sig åt musik respektive textil design. Jag sjunger gärna i kör och tycker om att vara i mitt paradis i fiskeläget Glommen, Halland.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo