SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2013 till von Arnold, Alenius och Olstorpe

Publicerad: 26 augusti 2013

I samband med årets promotionshögtid den 5 oktober kommer SLU:s medaljer till anställda som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Sara von Arnold, Växtbiologi och skogsgenetik. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Stefan Alenius, Kliniska vetenskaper, medan förtjänstmedaljen i silver går till forskarassistent Matilda Olstorpe, Mikrobiologi.

  

Sara von Arnold (foto: Viktor Wrange), Stefan Alenius (foto: Nils Fall) och Matilda Olstorpe (foto: Jenny Svennås-Gillner).

 

SLU:s stora förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Sara von Arnold
 Sara von Arnold har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom området skogsgenetik. Under sin långa karriär har hon haft många framgångsrika samarbeten med andra forskare i både Sverige och andra länder, men också med skogsäringen. Hennes resultat har viktiga tillämpningar för framtidens skogsproduktion.

Sara von Arnold har utvecklat en metod för massförökning av barrträd via somatisk embryogenes. Våra barrträd förökas normalt på könlig väg via frön, men det är också möjligt att föröka barrträd vegetativt genom att stimulera somatiska celler, dvs. celler som inte är könsceller, att utvecklas till embryon, vilka då kallas somatiska embryon. Vegetativ förökning av barrträd via somatiska embryon gör det möjligt att mer effektivt tillvarata den genetiska vinsten från förädlingsarbetet.

Sara von Arnolds forskning har också visat att somatiska embryon dessutom är värdefulla då man vill studera vad en enskild gen har för funktion i en växt. Med hjälp av transgenteknologi går det att ändra aktiviteten hos en gen som misstänks styra viktiga egenskaper – genen kan t.ex. "stängas av". När plantor från genmodifierade embryon sedan jämförs med plantor som i övrigt är genetiskt identiska går det att dra slutsatser om genens funktion. På detta sätt blir det möjligt att använda kvalificerad genetisk kunskap även vid traditionellt förädlingsarbete.

I motiveringen påpekas att hennes stora engagemang för både vetenskap, utbildning och utveckling av sina medarbetare gör att Sara von Arnold är mycket väl meriterad för erhållande av SLU:s stora förtjänstmedalj.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Stefan Alenius
Stefan Alenius banbrytande forskning om bovin virusdiarré (BVD) – en allvarlig smittsam sjukdom som drabbar nötkreatur – har haft ett mycket betydande och bestående värde för lantbrukssektorn.

Stefan Alenius syntestänkande och forskning om sjukdomens smittvägar ledde fram till upptäckten att de kalvar som infekteras redan i moderlivet är mycket viktiga för smittspridningen. Identifieringen av dessa så kallade persistent infekterade kalvar, som aldrig bildar antikroppar utan fortsätter att utsöndra virus, var en fundamental kunskap i försöken att bekämpa BVD. Trots ett stort motstånd kunde Stefan Alenius under 1990-talet initiera ett väl utformat kontrollprogram helt utan vaccinationer, vilket har bidragit till att Sverige idag är i stort sett fritt från denna smittsamma sjukdom.

Stefan Alenius har också bedrivit forskning om andra infektionssjukdomar hos nötkreatur, såsom rotavirus, RS-virus, coronavirus, klamydia och VTEC. Ett genomgående drag i hans forskning är att han förankrar den i svenska och internationella forskningsmiljöer, att han utnyttjar och utvecklar modern laboratoriediagnostik och att han har en stor förmåga att få resultaten omsatta i praktisk djurhållning.

I motiveringen framhålls att Stefan Alenius är en värdig mottagare av SLU:s förtjänstmedalj i guld, för hans framgångsrika forskning och dess betydande och bestående värde för lantbrukssektorn, och för hans bidrag till SLU:s forskningsmiljö.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas forskarassistent Matilda Olstorpe
Matilda Olstorpe har på ett förtjänstfullt sätt vidareutvecklat sin forskning om "nyttiga" mikroorganismer för att bidra till lösningen på ett globalt livsmedelsproblem. Om dagens produktion av odlad fisk och skaldjur ska kunna behållas, eller helst öka, behövs nya former av uthålliga foder som är fullt jämförbara med konventionella foder ur kvalitets- och näringssynpunkt. Genom att omvandla restprodukter från olika industriprocesser med hjälp av mikroorganismer utvecklar Matilda Olstorpe och hennes kollegor nya foder för odlad fisk.

Matilda Olstorpe har samtidigt arbetat med projekt som bidrar till en tryggad livsmedelstillgång i fattiga länder i Afrika. För att förbättra den hygieniska och näringsmässiga kvaliteten på mat och foder i Kamerun har hon anpassat konceptet "hållbar biologisk konservering av spannmål" från sin forskning till landets miljö- och arbetsbetingelser.

Matilda Olstorpe har parallellt med sin forskning varit framgångsrik inom området samverkan, där hon etablerat kontakter och samarbeten med både organisationer och företag. Tillsammans med kollegor har hon bildat och driver två företag, Vegafish AB och Micpros AB, varav det sistnämnda vann Green Innovation Contest 2012.

I motiveringen framhålls att Matilda Olstorpe utöver forskningen har tagit SLU:s samverkansuppgift på allvar, på ett synnerligen imponerande och innovativt sätt. Hon har lyckats kombinera forskning och utveckling i ett både nationellt och internationellt perspektiv och är därmed en värdig mottagare av SLU:s förtjänstmedalj i silver.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 5 oktober.


Mer information

Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för fjärde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års mottagare av medaljer


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson