SLU-nyhet

Debattartikel om kontroll över dricksvattnet

Publicerad: 02 januari 2014

Vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat av växtskyddsmedel. Trots detta är övervakningen otillräcklig, skriver nio forskare på DN Debatt. Forskarna välkomnar regeringens initiativ att belysa frågan om vattenförsörjningen.

I Sverige kommer hälften av vårt dricksvatten från grundvatten. Trots det är kunskapen om råvattenkvaliteten mycket begränsad. För att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen krävs mer kunskap, och denna kunskapsinhämtning bör ske bland annat genom en starkt utökad övervakning, skriver de nio forskarna, bland dem Jenny Krueger från SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus