SLU-nyhet

”För att påverka naturen krävs minst 4 000 vargar”

Publicerad: 30 januari 2014

”I Sverige skulle inte ens flera tusen vargar ha nämnvärd betydelse för den ekologiska mångfalden. Här sätts villkoren helt av det intensiva jord- och skogsbruket, och detta diskuteras alldeles för lite.”

”I Sverige skulle inte ens flera tusen vargar ha nämnvärd betydelse för den ekologiska mångfalden. Här sätts villkoren helt av det intensiva jord- och skogsbruket, och detta diskuteras alldeles för lite.”

Det skriver 15 ekologiforskare i en debattartikel i Dagens Nyheter. De 15, däribland SLU-forskarna Petter Kjellander, Håkan Sand, Henrik Andrén, Göran Ericsson, Grzegorz Mikusinski, Johan Månsson, Jens Persson, Carl-Gustaf Thulin, och Camilla Wikenros kommer bl a till följande slutsats:

”Globalt sett finns det större utmaningar för miljöarbetet och en förstärkt biologisk mångfald än rovdjurens eventuella kaskadeffekter. Jordens växande befolkning och de konsekvenser detta medför via användning av fossila bränslen, en hög köttkonsumtion, ett intensivt jord- och skogsbruk påverkar mer och är dessutom viktiga orsaker till att stora rovdjur minskar globalt. Vi anser också att det ur ett nordiskt mångfaldsperspektiv snarare behöver finnas fler landskapspåverkande växtätare som resurs för människan, som bytesdjur till de stora rovdjuren och inte minst för den kulturella och biologiska mångfalden.”

Läs artikeln här:

http://www.dn.se/debatt/for-att-paverka-naturen-kravs-minst-4000-vargar/


Kontaktinformation