SLU-nyhet

GMO-enkät från SvT

Publicerad: 28 januari 2014

En enkät från TV-programmet Vetenskapens värld har spritts till ett antal medarbetare inom universitetet. Frågorna gäller huvudsakligen inställningen till genmodifierat växtmaterial.

SLU tillfrågades om vi kunde tillhandahålla sändlistor till relevanta forskare inom universitetet, vilket vi avböjde. Sannolikt har vi som myndighet en skyldighet att tillhandahålla medarbetares e-postadresser, enligt offentlighetsprincipen. Men att på beställning selektera e-postadresser utifrån svårdefinierade kriterier och kompliera dem i listor ansåg vi vara en orimlig begäran.

Enkäten är tillkommen helt på SvT:s initiativ och e-postadresserna insamlade av SvT. Vad gäller den utskickade enkäten står det naturligtvis var och en fritt att svara eller att avstå.


Kontaktinformation