SLU-nyhet

Så möter vi utmaningarna för livsmedel och den biobaserade ekonomin!

Publicerad: 22 januari 2014

Temat för årets Jordbruks- och Trädgårdskonferens vid SLU i Alnarp är bättre kunskapsflöde och vikten av samverkan mellan forskning, rådgivning och näring, för ökad lönsamhet och utvecklingskraft i de gröna näringarna. Huvudtalare är Kent Johansson, EU-parlamentariker i forsknings- och jordbruksutskotten.

Den 30 januari är det dags för den årliga Jordbruks- och Trädgårdskonferensen i Alnarp. De tre huvudspåren för dagen är Växtodling, Trädgård och Husdjur. Målgrupp för konferensen är alla enskilda personer, företag, institutioner och myndigheter med intresse i jordbruk och/eller trädgård. Förutom SLU finns bland talarna representanter från EU, näringsliv, branschråd, med flera.

Arrangörer är Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Skåne, Länsstyrelsen Skåne och EU. 

 

 

Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam