SLU-nyhet

Ledningen på besök på Lövsta slakteri

Publicerad: 27 januari 2014

En samrådsgrupp med representanter för studenter, fastighetsförvaltningen, VH-fakulteten och slakteriet ska inrättas.

Det blir resultatet av det besök som universitetsledningen gjorde på slakteriet i Lövsta i torsdags. Avsikten med besöket var att se hur verksamheten bedrivs och ta del av synpunkter från anställda och studenter.

Ett konkret resultat av besöket var alltså att en samrådsgrupp snarast ska sättas samman för att diskutera och prioritera hur tex. kvarvarande byggmissar kan byggas bort och i övrigt samråda kring verksamheten.

Bild från ledningens besök på Lövsta.

Från vänster Magnus Källmark, fastighetsavdelningen, rektor Lisa Sennerby Forsse, vicerektor Lena Andersson-Eklund, universitetsdirektör Martin Melkersson, dekanus Karin Östensson. Värdar var Jakub Babol och Maria Lundesjö Ahnström, den senare ej med på bilden. Foto: Tina Zethraeus

Fakta:

Inlägget "Nu är vi igång!" i rektorsbloggen 27/1 2014, handlar delvis om besöket på Lövsta.


Kontaktinformation