SLU-nyhet

Ny bestämningsnyckel för havsborstmaskar

Publicerad: 14 januari 2014

Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask? Nu finns en bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar i djurgruppen Ringmaskar.

Havsborstmaskarna är inte lika kända som sina släktingar daggmaskarna. Det beror kanske på att nästan alla havsborstmaskar lever i havet.

Den nya bestämningsnyckeln är en pdf med inbyggda länkar, och innehåller förutom nyckeln även korta beskrivande texter för varje familj. Inom Svenska artprojektets hoppas man att den nya bestämningsnyckeln g bland annat ska kunna användas som referensverk för artbestämning inom till exempel marin miljöövervakning.


Kontaktinformation