SLU-nyhet

Nytt i årets regleringsbrev

Publicerad: 13 januari 2014

Ekonomisk förstärkning, fyra nya uppdrag och klargörande i fråga om landsbygdsprogrammet. Det är några av nyheterna för SLU:s del 2014 i regleringsbrevet från regeringen, som överlämnades strax innan julhelgen.

Sammanlagt får universitetet en förstärkning på 69 miljoner kronor jämfört med 2013, vilket stod klart redan i budgetpropositionen i höstas. Ökningen beror huvudsakligen på pris- och löneomräkning och förstärkning i enlighet med forskningspropositionen.

SLU får också fyra nya uppdrag. Ett av dem är att samordna förprojektering av ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg, ett annat att redovisa hur Jordbruksverkets rapport om djursjukskötarutbildningen ska hanteras.

Tillsammans med Jordbruksverket ska SLU också medverka i att föreslå en samordning kring biodlingsfrågorna, för att snabbare få ut forskningsresultat till användarna. SLU/Movium får i uppdrag att tillsammans med Boverket ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Av regleringsbrevet för Jordbruksverket framgår också att SLU får medel från landsbygdsprogrammet för fortlöpande miljöanalys, en fråga där det länge rådde oklarhet. Utfallet är upp till 20 miljoner kronor.

Regleringsbrevet i sin helhet finns att läsa på  

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/styrande-dokument-och-protokoll/regleringsbrev/


Kontaktinformation