SLU-nyhet

Information om pension för SLU:are

Publicerad: 10 januari 2014

Det finns ett stort intresse för frågor kring pension oavsett om man ännu inte är 40 fyllda eller är 55+. Det gäller ju att planera i tid. Efterfrågan på information är så stor att vi lovade i oktober att återkomma med ett informationstillfälle nu i januari.

Hela SLU är inbjuden till detta informationsmöte.


Pensionsinformation kommer att ske som följer:

Tid: torsdagen 23/1 2014,  kl. 13.00-14.30 (ca)

Plats: Aulan, Alnarpsgården

Videoutsändning till Ultuna (sal H), Umeå (Holly Wood) och Skara (Aulan)
Mötet direktsänds på strömmande video
så att alla kan ta del av mötet på sin dator
Mötet spelas in
och blir tillgängligt på nätet för att senare kunna titta på det

(Sluttiden kan vara litet flytande beroende på ev. diskussioner och frågor.)

Eva Magnusson från Pensionsmyndigheten i Växjö kommer att hålla i informationen.
En del tryckt material på både svenska och engelska kommer också att delas ut vid mötet.


Även om tillgängligheten till att ta del av detta är stor hoppas vi ändå på att många kommer fysiskt till mötet i Alnarp och videoutsändningarna i Ultuna och Umeå. Era frågor direkt på mötet kommer att vara mycket värdefulla för ett bra informationsmöte.

Detta är ett samarrangemang av personalorganisationerna på SLU Alnarp; SACO, SEKO och ST.

Mycket välkomna och hoppas att vi ses på informationsmötet,
hälsar Andrus Kangro, Benny Holm och Gary Nilsson


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam