SLU-nyhet

Sallat, dricksvatten och glada kor - Formas filmar SLU-forskare

Publicerad: 30 januari 2014

Just nu ligger det tre filmer där SLU-forskare medverkar på Formasfilmers videokanal. De handlar om EHEC-bakterier på bladgrönsaker, om förorenat dricksvatten och om hur man kan studera husdjurens beteende för att kunna avgöra hur de mår.

Säkra bladgrönsaker från jord till bord

EHEC-bakterier kan orsaka allvarliga skador hos barn och äldre, till exempel livshotande njursvikt. Bakterierna kan finnas i djur och sprids via avföring till växter i omgivningen. Bladgrönsaker som ofta äts utan upphettning är en vanlig smittkälla. Forskarna vill studera hur bakteriefloran på bladgrönsaker skulle kunna styras så att den dels hindrar att EHEC-bakterierna växer till sig, dels minskar infektionsrisken om man får i sig förorenad sallad.

Vilka metoder kan hjälpa oss att tidigt upptäcka föroreningar i dricksvattnet?

Det svenska kommunala dricksvattnet anses vara säkert, men risken för kemiska föroreningar ökar med en ökande mängd kemikalier i samhället. De senaste åren har kemiska föroreningar upptäckts som dricksvattenproducenterna varit helt omedvetna om. Forskarna vill utveckla metoder för att tidigt kunna upptäcka risker med föroreningar i vattnet innan hälsoeffekter uppstår.

Kan man se att kor mår bra genom deras putsbeteende och användande av mekaniska borstar?

Det är allmänt accepterat att god välfärd är mer än frånvaron av dålig välfärd, men det råder brist på beprövade, pålitliga och genomförbara indikatorer av positiv djurvälfärd. Detta projekt bygger vidare på de ökande bevisen på att putsbeteende kan vara en djurbaserad indikator som kan användas i välfärdsbedömning av mjölkkor.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se