SLU-nyhet

SLU utreder upphandling av nytt forskningsfartyg

Publicerad: 20 januari 2014

Regeringen har gett SLU i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling av ett nytt och större forskningsfartyg, en så kallad förprojektering. Fartyget behövs för Sveriges uppföljning av EU:s gemensamma fiskeripolitik och för oceanografiska undersökningar.

Syftet med upphandlingen är att låta bygga ett nytt, stort, svenskt forsknings- och undersökningsfartyg. SLU genomför förprojekteringen tillsammans med SMHI.

– Vi vet ganska bra vilken typ av fartyg som vi behöver, både vad gäller typ av provtagningar och sjösäkerhet, säger Magnus Appelberg, prefekt på institutionen för akvatiska resurser och en av dem som arbetar med uppdraget.

Underlaget ska vara klart redan i augusti 2014. SLU kommer att ta hjälp både av externa konsulter, men också använda intern kompetens inom bland annat juridik och upphandlingsfrågor. Totalt får SLU 6 miljoner kronor från Formas för externa kostnader.

I uppdraget ingår inte att utreda eventuellt ägar- och redaransvar för båten, inte heller ansvar för drift. SLU ska också ta in synpunkter från andra myndigheter och universitet.

– Det handlar om att få beläggning på båten. Vi och SMHI vet ganska väl hur mycket vi kommer att utnyttja den, men vi måste undersöka vilket behov andra universitet och även grannländerna har, säger Magnus Appelberg.

SLU:s styrgrupp leds av Göran Ståhl. SLU-ansvarig i projektgruppen blir Mattias Sköld, som är fartygsansvarig på institutionen för akvatiska resurser.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren