SLU-nyhet

SLU värd för europeiskt skogsforskningsnätverk

Publicerad: 09 januari 2014

Sedan årsskiftet är skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU värd för det ledande europeiska skogsforskningsnätverket EFIs nordeuropeiska regionalkontor. Kontoret placeras i Umeå.

Det europeiska skogsinstitutet, EFI, är Europas ledande skogsforskningsnätverk. 25 europeiska stater har ratificerat konventionen om EFI. Nätverket har 130 medlemsorganisationer. Det är en erkänd kontaktpunkt för opartisk, policyrelevant information om skog och skogsforskning. Huvudkontoret finns i Joensuu i Finland och dessutom finns fem regionala kontor.

Nu tar SLU och fakulteten för skogsvetenskap i Umeå över värdskapet för det nordligaste regionalkontoret, EFINORD. Kontoret har tidigare varit lokaliserat till Köpenhamn. EFINORD ska främja skogsforskningsnätverk regionen som omfattas av Norden, länderna kring Östersjön och Nordatlanten.

Syftet är att skapa mer interaktion och samarbete mellan institutioner och forskargrupper i regionen genom att vara ett paraply för nätverksaktiviteter. EFINORD fokuserar på två tematiska frågor: Biomassaproduktion och intensivt skogsbruk och ekosystemtjänster.

EFINORD har tre huvudpartners: Skogsforskningsinstitutet (Metla), SLU och Nordiska ministerrådets organisation SNS (Samnordisk skogsforskning).

Mika MustonenI Umeå arbetar forskarna Peichen Gong, Maria Riala, Tuomas Nummelin, Göran Bostedt deltid på kontoret som leds av Mika Mustonen. Dessutom arbetar Desiree Mattsson på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp som administratör och kommunikatör.

– När nu SLU satsar på samarbete via EFINORD är det naturligt och positivt att fakulteten för skogsvetenskap tar över värdskapet för kontoret. Vid fakultetens huvudort i Umeå finns en kritisk massa inom skogsforskningen, säger Mika Mustonen.

Läs mer på www.efinord.efi.int/portal/  och www.efi.int


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se