SLU-nyhet

SLU värd för samnordisk skogsforskning

Publicerad: 14 januari 2014

Ytterligare en internationell samarbetsorganisation inom skogsforskning knyts nu till fakulteten för skogsvetenskap.

Samnordisk skogsforskning, SNS, är ett samarbetsorgan som finansieras med nordiska medel inom ramen för Nordiska ministerrådet. Det övergripande syftet med samnordisk skogsforskning (SNS) är att främja forskning om olika funktioner på ett hållbart skogsbruk, samt att ge råd till Nordiska ministerrådet i frågor som rör skog och skogsforskning.

Från 2014 till 2017 innehar Sverige ordförandeskapet, med Jan Svensson från Formas som ordförande och ett sekretariat bestående av Jonas Rönnberg (vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap) och Inga Bödeker.

– Vi ser mycket fram emot att vara värdar för SNS, där vi kommer att starta nya projekt, även med andra nordiska partners som Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ), inom skogsbruk och bioekonomi, men också sektorsövergripande i Östersjöområdet, säger Jonas Rönnberg.

Tillsammans med Europeiska skogsinstitutet (EFI) kommer SNS bland annat att arbeta med finansieringsmöjligheter för två alleuropeiska forskningsprojekt inom hållbart skogsbruk.

SNS grundades 1972 och styrs av två representativa medlemmar från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island samt en observatör från Åland, Färöarna och Grönland.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se