SLU-nyhet

Välkommen att söka stöd för kompetensnätverk!

Publicerad: 30 januari 2014

Vill du arbeta på tvären för att nå till spetsen med din hjärtemetodfråga? Starta ett kompetensnätverk tillsammans med kollegorna!

Att kunna driva kompetensnätverk på tvären i organisationen var ett av förslagen till utveckling som kom fram under arbetet med idébussen för miljöanalys.

SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys (Fomar) har nu avsatt 200 000 kronor för kompetensnätverk. Syftet är att ge stöd till miljöanalytiker och forskare som vill hitta bästa möjliga angreppssätt i olika metodfrågor, och som vill bredda det interna nätverket. Ansökningar prövas löpande under 2014 så länge medel finns att söka.

Vilka initiativ kan få stöd?

Initiativ som syftar till att:

  • hitta bästa möjliga angreppssätt i olika metodfrågor
  • utveckla indikatorer inom miljömålssystemet.

Arbetsgrupperna ska främst bestå av personal vid SLU. Stödet ska bidra till att gruppen fysiskt kan träffas vid ett eller ett par tillfällen, men avser inte att täcka några lönekostnader. Det har framförts intresse från myndighetshåll att delta i sådana arbetsgrupper.

Medel utbetalas inte till sådana möten som genomförs inom ramen för löpande projektsamarbete, t.ex. inom EU-projekt.

Fakta:

Beviljade nätverk

Några idéer till nätverk som diskuterats just nu är:

  • Marin miljöövervakning. Idé av Anna Westling, Artdatabanken.
  • Miljöanalys i biståndssammanhang. Idé av Anders Malmer/Carolyn Glynne, båda vid SLU Global.
  • Medborgarforskning Citizen science. Idé av Kjell Bolmgren, Enheten för skoglig fältforskning, Stockholmskontoret.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-katrin Hallin