SLU-nyhet

Webbsänd information om Horisont 2020

Publicerad: 30 januari 2014

Den 3 februari håller VINNOVA och FORMAS ett nationellt informationsmöte om EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020 och dess huvudområde Societal Challenges, i Stockholm. Mötet kommer också att webbsändas.

Det kommer att handla om de första utlysningarna inom EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020 inom Utmaning 2 - Food security, agriculture & forestry, marine research and the bioeconomy. 

Detta är ett tillfälle om man till exempel har specifika frågor som man vill ta upp med kommissionen. För de som inte kan vara med på plats i Stockholm så kommer eventet att streamas över webben (men det kommer inte att vara möjligt att ställa frågor den vägen). Den som har frågor men inte kan vara på plats kan skicka dessa i förväg till Britta Fängström på VINNOVA.

Nyckelpersonerna för Utmaning 2 kommer att vara: Stefan Källman, landsbygdsdepartemenetet (Programkommittéledamot), Johanna van Schaik Dernfalk, Formas (nationell expert), Britta Fängström, Vinnova (National Contact Point) och Jan Svensson, Formas (biträdande NCP).

Länk till VINNOVA:s sida om informationsmötet. (där du kan se en inspelning av informationsmötet i efterhand)

Fakta:

På medarbetarwebben finns mer information om exterfinansiering samlad under sidan
Externfinansiering – Utlysningar.

Notera även seminariet ”Hur man skriver en ansökan till Horisont 2020" den 7 mars, som Grants Office arrangerar tillsammans med Uppsala universitet. Kursledare är dr. Sean McCarthy, Irland, ledande expert i Europa på hur man som forskare ska lägga upp arbetet med att skriva en riktigt bra ansökan till EU:s ramprogram. Seminariet är kostnadsfritt. Mer information i kalendariet om "Hur man skriver en ansökan till Horisont 2020".


Kontaktinformation