SLU-nyhet

Bli pilotinstitution i Ladok3-projektet

Publicerad: 29 oktober 2014

SLU får möjlighet att börja med resultatrapportering i Ladok3 från vecka 47 2015. Innan dess behöver projektet pilotinstitutioner som testar resultatrapporteringen innan den släpps till resterande institutioner.

Som pilotinstitution är du först med att använda resultatrapportering så som Nya Ladok kommer att se ut.

Du kommer att få tillgång till ytterligare en del i Ladok som kan hantera delar i en kurs som inte är poängsatt, som kallas komponent.

Anmäl er som pilotinstitution till ladok@slu.se senast 28 februari 2015.

Om Ladok 3

Nya Ladok (Ladok3) är nästa generations studieadministrativa systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Systemet kommer att bli webbaserat och fokusera på självservice vilket bidrar till bättre och säkrare service till våra studenter och doktorander.

Nya Ladok blir mer användarvänligt än nuvarande Ladok och kommer att underlätta arbetet för lärare och administrativ personal som arbetar med studiedokumentation.

Läs mer om Ladok3-projektet här >>


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se