SLU-nyhet

Bucht ger beröm men inga besked

Publicerad: 16 oktober 2014

På en fråga i Riksdagen från Betty Malmberg (M) angående den fortsatta utvecklingen för SLU har nu landsbygdsminister Sven-Erik Bucht svarat bl a följande:

”Den verksamhet som bedrivs vid SLU, såväl utbildning och forskning som fortlöpande miljöanalys, är angelägen och nödvändig för de areella näringarnas och landsbygdens utveckling. Verksamheten har också stor betydelse för utvecklingen av miljötillståndet i landet och påverkan på klimatet. Som nytillträdd landsbygdsminister räknar jag med att ha stor nytta av den kunskap och de nya forskningsrön som kommer från SLU.

Mot denna bakgrund ligger det i mitt ansvar som landsbygdsminister och det är naturligtvis av största vikt för mig att Lantbruksuniversitetet kan fortsätta bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och att kunskapen om de biologiska naturresurserna fortsätter att utvecklas.”

Däremot ges inga besked om SLU:s framtida departementstillhörighet.

Buchts svar i sin helhet:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Den-fortsatta-utvecklingen-for_H2127/


Kontaktinformation