SLU-nyhet

Forskningsagenda för växtbioteknik

Publicerad: 28 oktober 2014

Växtbioteknik för en biobaserad ekonomi, så lyder titeln på en nationell strategisk forskningsagenda, sammanställd av SLU-forskarna Torbjörn Fagerström, Claudia Köhler, Ove Nilsson, Sten Stymne, Knut Wålstedt och Jens Sundström (den sistnämnde också projektledare).

Den tar avstamp bl a i EU-kommissionens vision Horizon 2020, där det farmhålls att Europa ska ta ledningen i övergången till en hållbar biobaserad ekonomi.

Agendan är utformad av forskare från Sveriges vetenskapliga institutioner inom ämnesområdet växtbiologi, i samverkan med representanter för näringsliv och svenska myndigheter.

Agendan, som producerats med stöd från Vinnova, kan laddas ned som pdf-fil här:

http://lcpu.se/wp-content/uploads/2014/10/Agenda-plant_bioeconomy_pdf


Kontaktinformation