SLU-nyhet

Hon söker sig till extrema miljöer

Publicerad: 23 oktober 2014

Barbro Ulén har anställts som professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-23. Nedan presenterar hon vem hon är och vad hon gör.

Barbro UlénBarbro Ulén

Institutionen för mark och miljö

Forskningsområde/-ämne

Ämnet för min professur 'Vattenvårdslära' är brett miljöinriktat med fokus på att minska utsläppen av fosfor, kväve och bekämpningsmedel från jordbruket till vatten. Det omfattar också jorderosion eftersom fosfor och bekämpningsmedel oftast är starkt bundna till t.ex. lerkolloider. Jag använder både hypotesdriven forskning och datautvinning när jag testar metoder för att begränsa läckagen och beräknar trender för förbättringar. För fosfor är detta en speciell utmaning och jag söker mig gärna till extrema miljöer för att öka förståelsen – en jättegrisgård på sandjord i Polen och den tyngsta och sprickigaste lerjorden längs Östersjön i Sverige.

Det var ett miljöintresse som gjorde att jag först doktorerade i limnologi på Uppsala universitet. Genom att komma till SLU kunde jag arbeta mera tillämpat och vidga perspektiven.

Höjdpunkt i forskningskarriären

Höjdpunkterna är alltid då doktorander och examensarbetare presenterar sina arbeten. Min grej är annars att skriva - det ger mig ständiga kickar.

Forskningsfokus just nu

I den lilla skalan är det studier av markens porsystem med röntgentomografi (en icke-destruktiv metod för visualisering och kvantifiering av 3D-strukturer).

I den större skalan är fokus att beskriva och förklara lag-fasen innan man ser några lägre halter av närsalter i dräneringssytem och i jordbruksbäckar.

Framtiden

Eftersom ämnet i högsta grad är tvärvetenskapligt gäller det att inte förlora kontakten med andra forskningsområden utan förbättra den. Det gäller inte minst växtproduktionslära.

Personligt

Jag bor i Fålhagen i Uppsala och har två utspridda barn och ett litet barnbarn. Gillar att pyssla med trädgården och att vara på sjön på sommaren.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo