SLU-nyhet

Kontrollera din kontaktinformation på SLU-webben!

Publicerad: 27 oktober 2014

Personalsök på webben har just genomgått en stor förändring i det fördolda. Nu hämtas alla uppgifter från den digitala personalkatalogen Idis i stället för det tidigare systemet Ansti.

Därför ombeds alla anställda att under de närmaste dagarna söka fram sig själva på webben via funktionen Sök SLU-anställd, https://internt.slu.se/sv/sok-anstalld/, och kontrollera att det ser riktigt ut.

Vad du bör kolla:

  • Arbetsadress
  • Institutions-/enhetsnamn
  • Bild
  • Arbetsbeskrivning

Om något skulle vara fel ska du kontakta den som är katalogansvarig på din enhet/avdelning. Det är endast katalogansvariga som kan korrigera felaktigheter i Idis.

Om du vill komplettera din presentation med en bild eller en arbetsbeskrivning, ska du också vända dig till din katalogansvariga. En nyhet är att det nu går att lägga in arbetsbeskrivning på engelska också.

Hitta katalogansvarig på din enhet

Vem som är katalogansvarig på just din enhet kan du se på medarbetarwebben. Så här gör du:

Gå till fliken Verktyg, välj Verktyg och system, klicka på länken Idis. Du blir därmed inloggad i Idis. Klicka där på Min profil i vänstermenyn, och välj sen fliken Organisationsuppgifter.

Mycket arbete bakom kulisserna

Tillsammans med alla katalogansvariga har projektgruppen, med deltagare främst från IT-avdelningen och personalavdelningen, har lagt ner ett omfattande arbete på att säkerställa datakvaliteten innan bytet, men datamängden är stor och fel kan inträffa.

På sikt kommer bytet att underlätta och snabba på uppdatering av personliga uppgifter för bland annat kontaktinformation på webben. Men som vid alla systembyten kan felaktigheter uppstå vid övergången mellan det nya och det gamla systemet. Projektgruppen ber om överseende, med vetskapen om att bytet kommer att underlätta för alla framöver.

Vid frågor, kontakta IT-stöd, it-stod@slu.se, ankn. 6600 eller projektledaren Bengt.Norman@slu.se.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se