SLU-nyhet

Låt maskiner plantera skogen

Publicerad: 02 oktober 2014

Mycket talar för fler planteringsmaskiner inom det framtida svenska skogsbruket, skriver Back Tomas Ersson i sin avhandling. Dels överlever maskinplanterade skogsplantor i Götaland betydligt bättre än handplanterade, dels finns det en mycket hög potential att tekniskt förbättra planteringsmaskinernas produktivitet jämfört med manuell plantering.

För över 40 år sedan var det svenska skogsbruket optimistiskt: skogsplanteringen skulle, precis som avverkningen, mekaniseras. Men 1970- och 80-talens planteringsmaskiner planterade plantor på ett dåligt sätt och dödligheten var högre än vid manuell plantering. Idag är resultaten de omvända: maskinplanterade plantor överlever bättre än manuellt planterade plantor i Götaland. Men högre planteringskvalitet kostar mer, ibland är det upp till 25 procent dyrare att markbereda samt plantera plantor med maskin jämfört med maskinell markberedning med efterföljande manuell plantering. Därför är det högintressant att utveckla planteringsmaskinernas produktivitet.

Högre produktivitet möjligt
När Back Tomas Ersson undersökte hur plantor ska skickas från plantskolan till planteringsmaskiner så fann han att det är mest kostnadseffektivt att plantorna skickas i sin odlingskassett. Därmed skulle man kunna ladda planteringsmaskinerna kassettvis istället för plantvis som man gör idag. Tidsbesparingen skulle kunna vara betydande.

Back Tomas Ersson– Vi byggde ett nytt plantmagasin som laddas med odlingskassetter, och tidsstudier visade att laddningstiden kan halveras jämfört med dagens plantvisa laddning. Det nya plantmagasinet designades av ingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet och har vidareutvecklats av ingenjörer utbildade vid Chalmers.

Tillsammans med studenter från UMIT Research Lab vid Umeå universitet byggde Back Tomas Ersson också en mängd olika typer av virtuella planteringsmaskiner. Dessa digitala vidunder planterade digitala plantor på digitala hyggen olika snabbt beroende på om de hade en eller två kranar, och om aggregaten hade ett eller flera planteringshuvuden. Två kranar per maskin visade sig inte vara särskilt produktivitetshöjande. Snabbast var maskiner med en kran och trehövdade aggregat.

Koncept för planteringsaggregat med tre huvuden. Illustration Rikard Wennberg– Produktiviteten på det sydsvenska medelhygget ökade 70 procent med trehövdade aggregat jämfört med dagens enhövdade Bracke Planteraggregat. Detta är en avsevärd höjning, säger Back Tomas Ersson.

Fler planteringsmaskiner i framtiden?

Sammantaget bekräftar Back Tomas Erssons avhandling att det finns stor teknisk potential att öka produktiviteten och sänka kostnaden vid mekaniserad plantering med dagens planteringsmaskiner i södra Sverige. Eftersom planteringsmaskinerna använder kranar för att markbereda punktvis blir markpåverkan mycket mindre än vid traditionell markberedning med harv eller skotardriven högläggning. Det blir ytterligare ett skäl att byta planteringsmetod i det svenska skogsbruket.


Jägmästare Back Tomas Ersson, institutionen för skogens biomaterial och teknologi, försvarar sin doktorsavhandling Koncept för mekaniserad plantering i södra Sverige vid SLU i Umeå.

Avhandlingen ingår i företagsforskarskolan FIRST och har gjorts på uppdrag av Södra skogsägarna.

Tid: Fredagen den 10 oktober 2014, kl 1300
Plats: P-O Bäckströms sal, SLU, Umeå
Opponent: Professor Jingxin Wang, Division of Forestry and Natural Resources, West Virginia University, USA

Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/11522

Fakta:

Pressbilder

Maskinell plantering med grävmaskin och kranspetsmonterat aggregat. Fältförsök med nytt plantmagasin på Bracke Planter aggregatet. Foto: Rikard Wennberg Maskinell plantering med grävmaskin och kranspetsmonterat aggregat. Fältförsök med nytt plantmagasin på Bracke Planter-aggregatet. Foto: Rikard Wennberg
Maskinell plantering med grävmaskin och kranspetsmonterat Bracke Planteraggregat. Foto: Back Tomas Ersson

Maskinell plantering med grävmaskin och kranspetsmonterat Bracke Planteraggregat. Foto: Back Tomas Ersson

Planteringskarusell som matas planta för planta. Foto: Rikard Wennberg

 Planteringskarusell som matas plantvis. Foto: Back Tomas Ersson

Planteringsaggregatsom matas med plantor i kassetter istället för plantvis. Foto: Rikard Wennberg

 Planteringsaggregat som matas kassettvis med plantor. Foto: Rikard Wennberg

Koncept för planteringsaggregat med tre huvuden

Koncept för planteringsaggregat med tre huvuden. Illustration Rikard Wennberg

Back Tomas Ersson. Foto Mona Bonta Bergman, SLU

Back Tomas Ersson. Foto: Mona Bonta Bergman, SLU


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se