SLU-nyhet

Satsningar välkomnas - men förutsätter nytillskott

Publicerad: 19 oktober 2014

- Som miljöuniversitet ser vi naturligtvis positivt på ambitionerna att satsa på natur och miljö, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse i en kommentar till miljöministerns förslag i statsbudgeten.

- Särskilt glädjande är att man uppmärksammar svenska Artprojektet och kartläggningen av våra inhemska arter. Däremot är det viktigt att de 15 miljoner som tillförs projektet är nytillskott, och inte förutsätter ombudgeteringar inom SLU som drabbar annan viktig forskning och/eller våra utbildningar.

Lisa Sennerby Forsse understryker att SLU måste ha klara och långsiktiga spelregler för planering av verksamheten. Universitetet har tidigare tvingats styra om medel från forskning och undervisning till t ex Artprojektet. Under den tidigare regeringen fick utbildningen vidkännas en besparing på 30 miljoner, och forskningsmedel till stiftelser minskade i samband med att skatten på handelsgödsel togs bort. Sådana plötsliga förändringar slår hårt mot förutsättningarna för forskning och utbildning, som kräver en långsiktig planeringshorisont.

- För hållbara produktionssystem och för skyddet av naturen är våra forskningsrön, miljöanalyser och utbildning av framtidens experter nödvändiga, säger Lisa Sennerby Forsse.

I miljödepartementets satsningar ingår även utökat skydd av skogen och havsmiljön, båda områden där Sveriges lantbruksuniversitet har stor verksamhet och en ledande roll.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus